ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FINISH Quantum All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky, 44 ks

Akce
FINISH Quantum All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky, 44 ks
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:081147
EAN kód:5908252005246
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:210,00 Kč
Běžná cena s DPH:254,10 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:156,00 Kč
Akční cena s DPH:188,76 Kč

Multifunkční tablety do myčky nádobí

Finish Quantum Ultimate jsou gelové tablety do myčky nádobí, které jsou doporučovány předními výrobci myček. Účinně odstraňují nečistoty, skvrny (káva a čaj), usazeniny a zároveň se starají o lesk příborů a stříbrných kusů nádobí.

Kapsle také poskytují účinnou ochranu myčky nádobí, filtru a zabraňují tvorbě vodního kamene. Také odstraňují zbytky spáleného jídla a dodávají nádobí oslňující lesk bez šmouh. Finish Quantum Ultimate také pracují při nízkých teplotách.

14 účinků pro nejvyšší čistotu a lesk:

Odstranění nejsilnějších nečistot
Funkce předmáčení
Odstranění čajových skvrn
Funkce soli
Funkce leštidla
Ochrana myčky proti vodnímu kameni
Síla odstraňující mastnotu
Účinnost při nízkých teplotách
Ochrana filtru
Ochrana sklenic
Ochrana stříbra
Posilovač lesku
Odstranění odolných skvrn napoprvé
Síla gelu a přášku

 

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX