Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

DISINFEKTO BUCATO hygienizace prádla 1 L

Akce
DISINFEKTO BUCATO hygienizace prádla 1 L
Výrobce:Madel
Katalogové číslo:081303
EAN kód:8002295030184
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem (2 ks)
Běžná cena bez DPH:74.00 Kč
Běžná cena s DPH:89.54 Kč
Sleva:24%
Akční cena bez DPH:56.00 Kč
Akční cena s DPH:67.76 Kč
Doplněk k pracímu přípravku s hygienizujícím účinkem
 
  • pomáhá odstraňovat bakterie a choroboplodné zárodky
  • vhodný na všechny typy prádla (bílé i barevné)
  • do pračky i na ruční praní
  • účinný již od 30°C
  • neobsahuje fosfáty

1 l = 40 pracích dávek


Bezpečnostní upozornění:               Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné složky:
Polyetoxylovaný mastný alkohol (polymer)
Alcool C 10 OEOP (BIODAC 2-32)
N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid

 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX