ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DISINFEKTO BUCATO dezinfekční přísada do praní bez chlóru 1 L

Akce
DISINFEKTO BUCATO dezinfekční přísada do praní bez chlóru 1 L
Výrobce:Madel
Katalogové číslo:081303
EAN kód:8002295030184
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:80,00 Kč
Běžná cena s DPH:96,80 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:60,00 Kč
Akční cena s DPH:72,60 Kč
Doplněk k pracímu přípravku s dezinfekčním účinkem, který odstraňuje choroboplodné zárodky, bakterie, kvasinky a plísně. Přitom je šetrný ke tkaninám i barvám. DISINFEKTO dezinfekční přísada je tedy vhodná zejména pro novorozence, děti a starší osoby, ale také na spodní prádlo, prostěradla, ručníky a sportovní oblečení.
 
  •  vhodný na všechny typy prádla (bílé i barevné), do pračky i na ruční praní
  •  účinný již od 20°C
  •  neobsahuje chlor ani bělidlo
  •  se svěží vůní
  •  prokázáno testy účinnosti podle norem EN1650 a EN1276

Používejte společně se svým oblíbeným pracím prostředkem a aviváží, třeba ty od značky Winni’s. A pokud máte na prádle opravdu odolné skvrny, přidejte také odstraňovač skvrn.

Registrace v ČR: MZDR 33451/2020/OBP


Bezpečnostní upozornění:               Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné složky:
Polyetoxylovaný mastný alkohol (polymer)
Alcool C 10 OEOP (BIODAC 2-32)
N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid

 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX