Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

DESTIX MA61 dezinfekční vlhčené ubrousky, Refill sáček 120ks

DESTIX MA61 dezinfekční vlhčené ubrousky, Refill sáček 120ks
Výrobce:Kleinmann GmbH
Katalogové číslo:081728
EAN kód:4019114021128
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:99,00 Kč
Cena s DPH:119,79 Kč
Náhradní plnění dózy DX1112 obsahující 120 ks vlhčených ubrousků DESTIX® MA61. Baleno v ochranném plastovém obalu.

Rozměr utěrky: 13 x 20 cm, 23g/m²

DESTIX® MA61 - ubrousky jsou určeny k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch a zařízení zdravotnických středisek, lékařských ordinací, domovů pro seniory a nemocnic (například vyšetřovacích křesel, rukojetí). Ubrousky se nesmí používat na invazivní zdravotnické prostředky, jako jsou například chirurgické nástroje, naslouchátka, ušní vložky.

Dezinfekční ubrousky Destix MA61 jsou účinné proti bakteriím, plísním a virům. Doba expozice podle zkušebních norem EN pro účinnost: 30 s při nízkém zatížení, 1 min při vysokém zatížení

Doporučená doba expozice podle seznamu VAH: 5 min.
 
DOBA PŮSOBENÍ A ÚČINNOST
MikroorganismyDoba působení
Staphylococcus aureus + MRSA1 minuta
Escherichia coli1 minuta
Enterococcus hirae1 minuta
Pseudomonas aeruginosa1 minuta
Proteus mirabilis1 minuta
Candida albicans1 minuta
Mycobacterium terrae1 minuta
Mycobacterium avium1 minuta
Aspergillus niger1 minuta
BVDV1 minuta
Vaccina Virus1 minuta
HBV/HCV/HIV/Corona1 minuta
Rota1 minuta
Noro1 minuta
 
Návod na použití:
Důkladně přetřete povrch vlhčeným ubrouskem Destix a nechte působit 1 minutu. V případě zbytků roztoku povrch dosušte čistou suchou jednorázovou utěrkou. Jeden ubrousek stačí na vyčištění povrchu o rozměru 30 x 30 cm.
Před aplikací si důkladně přečtěte pokyny uvedené na etiketě výrobku a pokyny výrobce. Používejte pouze na povrchy odolné vůči alkoholu a neporézní povrchy.

Skladování:
Skladujte v originálním uzavřeném obalu, odděleně od potravin a pitné vody. nevystavujte přímému slunci nebo zdrojům tepla. Teplota skladování od 5 do 25°C.

Kód výrobku: DX2112


Bezpečnostní upozornění:

   

                              Nebezpečí

EUH 208 Obsahuje D-Limonen Může vyvolat alergickou reakci.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.Bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX