Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

CLEAMEN 101/201 osvěžovač a neutralizátor pachů sprej 1 L

Akce
CLEAMEN 101/201 osvěžovač a neutralizátor pachů sprej 1 L
Výrobce:CORMEN
Katalogové číslo:081524
EAN kód:8594011504449
Skupinové balení:18 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:203,00 Kč
Běžná cena s DPH:245,63 Kč
Sleva:14%
Akční cena bez DPH:174,00 Kč
Akční cena s DPH:210,54 Kč
Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni.
Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru.
Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěnný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky.Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.
 
úroveň provonění
 ●●●●●
pro aplikaci sprejem ml/1 litr200400neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů41030
 
pH koncentrátu: 6-7
 

Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225: Vysocehořlavá kapalina a páry.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501: Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje:
propan-2-ol
P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek
 

Další doporučené zboží

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX