Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

CIF Professional Oven & Gril prostředek na trouby a grily 750ml

Akce
CIF Professional Oven & Gril prostředek na trouby a grily 750ml
Výrobce:Diversey
Katalogové číslo:081198
EAN kód:7615400155224
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:127.00 Kč
Běžná cena s DPH:153.67 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:95.00 Kč
Akční cena s DPH:114.95 Kč
Čisticí prostředek na trouby a grily

Cif Oven & Grill je neagresivní alkalický čisticí prostředek pro denní čištění. Je určen na silně znečištěné a mastné povrchy v potravinářských provozech, jako např. trouby grily a konvektomaty. Směs alkalických a povrchově aktivních látek při denním použití rozpouští a dokonale odstraňují silné usazeniny.


Bezpečnostní upozornění:

  
      
    Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX