Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, 1 l

Akce
BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, 1 l
Výrobce:Barvy a laky Hostivař a.s.
Katalogové číslo:081658
EAN kód:8591235074468
Skupinové balení:8 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:35,00 Kč
Běžná cena s DPH:42,35 Kč
Sleva:20%
Akční cena bez DPH:28,00 Kč
Akční cena s DPH:33,88 Kč

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Návod k použití:
Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám, jejichž svéprávnost byla omezena.

Pouze osobní odběr.


Bezpečnostní upozornění:

 
 
                Nebezpečí


H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314     Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363     Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405     Skladujte uzamčené.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX