ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, 1 l

Akce
BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, 1 l
Výrobce:Barvy a laky Hostivař a.s.
Katalogové číslo:081658
EAN kód:8591235074468
Skupinové balení:8 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:63,00 Kč
Běžná cena s DPH:76,23 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:47,00 Kč
Akční cena s DPH:56,87 Kč

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Návod k použití:
Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám, jejichž svéprávnost byla omezena.

Pouze osobní odběr.


Bezpečnostní upozornění:

 
 
                Nebezpečí


H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314     Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363     Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405     Skladujte uzamčené.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX